Rút tiền hoàn Lot tức thì

Tiền hoa hồng lot giao dịch của Bạn được cập nhật hàng ngày vào lúc 14h( tùy theo Broker mà có thể sớm hơn ). Sau khi tiền hoa hồng được cập nhật, Bạn có thể rút và tiền về ngay tài khoản của Bạn.