Cảnh báo rủi ro

Giao dịch ngoại hối (“forex”), hợp đồng quyền chọn, hợp đồng chênh lệch (CFD), có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư, Bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu tài chính, kinh nghiệm và sức chụi đựng rủi ro của mình. Có khả năng là Bạn có thể bị mất một phần hoặc tất cả các khoản tiền đã ký gửi đầu tư của mình và do đó Bạn không nên đầu cơ bằng số vốn mà bạn không có khả năng bị mất. Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến các sản phẩm đầu tư và tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên viên tư vấn nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.