Broker được cấp phép

Đối tác của chúng tôi là các nhà môi giới đáng tin cậy với các dịch vụ chất lượng cao, các nhà môi giới này được quản lý bởi các tổ chức: FSA, CySEC, MiFID, khi Trader mở tài khoản với các Broker này đảm bảo an toàn quỹ và chất lượng dịch vụ.